Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Hvilke farger har det norske flagget?

Hvilke farger har det norske flagget?

“Grunnloven fastsetter i §111 at det norske flaggets form og farger skal fastsettes ved lov. Dette er gjort i lov om Norges Flag av 10. desember 1898 nr. 1, se link. Loven beskriver handelsflagget (som er identisk med nasjonalflagget) i detalj i §1 forsåvidt gjelder form og innbyrdes forholdstall. Fargebeskrivelsen “høirødt” og “mørkeblaat” gir imidlertid ikke de samme presise rammer for gjengivelse. Utenriksdepartementet legger imidlertid til grunn at flagget har samme rødfarge som det danske flagg og samme blåfarge som det franske. Etter Pantone fargesystem skal man benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen.”(1)

“Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).”(2) De samme fargene ble nevnt i “Flagg og Anthems Manual London 2012” for det norske flagget under OL i 2012. (3)

“Den officielle røde farve er Pantone 186C (…) Den officielle blå farve er Pantone 301.” (Norden, 2013)

“Den officielle røde farve er pantone 186C (…) Den officielle blå farve er pantone 287” (4)

“Utenriksdepartementet har fastslått at man etter Pantone fargesystem skal benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen.” (5)

Fem år etter temaet ble tatt opp på denne siden, sendte Flaggfabrikken a.s et forslag (7) til Utenriksdepartementet om å definere en standard for flaggets farger, og i etterfølgende måned publiserte Aftenposten(8) en artikkel om temaet som ble plukket opp av medier over hele landet.(9) Fortsatt er det ingen standard for flaggets farger.

“Disse fargene er litt upresise i dag og derfor finnes det litt forskjellig oppfatning om hva som er riktig.
Det er ingen offisiell nedtegnelse av vedtatte Pantonefarger for det Norske flagget. Så per definisjon er det «høirødt» og «mørkeblått» som gjelder.” (6)

 1. “Det norske flagget” Det Norske Ambassaden i Danmark -nettside-, 2009.
2. “Flagg & Flaggdager” Det Norske Ambassaden i Danmark -nettside-, 2013.
3. “Flags and anthems manual, London 2012”, Side 79. LOCOG, London, 2012.
4. “Norges flag” Norden -Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd-, Danmark.
5. “Norges flagg” Store Norske Leksikon
6. “Fargene i det Norske flagget trenger din hjelp” Flaggfabrik, 2018.03
7. “Brev til Utenriksdepartementet sendt 14.3.2018, purret 27.3.2018 (ikke besvart pr dags dato)” Flaggfabrik, 2018.03
8. “Norske flaggprodusenter: UD anbefaler feil farger i det norske flagget” Aftenposten, 2018.04
9. “UD and flag producers disagree with the red colour in the Norwegian flag” Norway today, 2018.04
10. “Per Henrik vil ha din hjelp for å få UDs oppmerksomhet: – Det handler om rikets stolthet” Østlands Posten, 2019.03


Farger:
Rød: 200 / 032 / 186
Blå: 281

  2013  /  Dokumenter  /  Sist oppdatert: July 30, 2019 av antipodes café  /