antipodes café series

Construction processes

Documents and communication regarding construction of the venues related to the project “antipodes café series” (in Norwegian)

2013 > 2016 | antipodes café DEG 15

Byggesak - PBE

PBE Case: 201512620
address: Dronning Eufemias gate 15, Oslo, Norway 
Gnr / Bnr:
250/11
Status: The case has ended

2016.12.29 Melding om avsluttet prosjekt  E-postmelding antipodes café
2016.05.11 Ferdigattest  Ferdigattest PBE
2016.05.10 Bekreftelse på ferdigstilte arbeider  E-postmelding antipodes café
2016.05.09 Behov for tilleggsdokumentasjon  E-postmelding PBE
2016.03.16 Søknad om ferdigattest  E-postmelding

 Søknad om ferdigattest

 Situasjonsplan

 Planer

 Fasader

antipodes café
2016.01.04 Uttalelse  E-postmelding PBE
2015.12.29 Om utredning av midlertidig sykkelløsninger i Bjørvika  E-postmelding antipodes café
2015.12.29 Tillatelse til tiltak  Tillatelse til tiltakag PBE
2015.12.28  E-postmelding PBE
2015.12.23 Ber om ferdigstillelse av byggesak  E-postmelding antipodes café
2015.12.16 Tilleggsdokumentasjon  E-postmelding

 Samsvarseklæring - Fokus rådgivning AS

 Søknad om anvsarsrett - Fokus rådgivning AS

antipodes café
2015.12.15 Tilleggsdokumentasjon  E-postmelding 1/2

 E-postmelding 1/2

 Ytterligere informasjon

 Brannkonsept 2

 Planer 1. og 2. etasje

 Fasader med farger og navn

antipodes café
2015.12.15 Tilleggsdokumentasjon  Mottatt skjema

 Følgebrev

 Brannkonsept 1

 Tegningsvedlegg til brannkonsept

 Planer 1. og 2. etasje

antipodes café
2015.11.24 Uttalelse  E-postmelding Kulturetaten
2015.11.24 Merknader til søknad  E-postmelding PBE to Kulturetaten
2015.11.20 Behov for ytterligere søknadsdokumentasjon  Behov for ytterligere søknadsdokumentasjon - DEG15 PBE
2015.10.22 Tilleggsdokumentasjon  E-postmelding

 Samtykke fra Arbeidstilsynet

 Bekreftelse fra Vegvesenet

 Opplysninger om prosjektet

 

antipodes café
2015.09.29 Behov for tilleggsdokumenter, kunstprosjekt café antipodes i Dronning Eufemias gate 15  Behov for tilleggsdokumenter PBE
2015.09.15 Uttalelse fra Statens Vegvesen  E-postmelding

 Uttalelse til nabovarsel

 Situasjonskart

antipodes café
2015.09.11 Kopi av brev til antipodes café  E-postmelding

 Uttalelse til nabovarsel

Statens Vegvesen
2015.09.10 Tilleggsdokumenter  E-postmelding 2

 Plan 1. og 2. etasje

 Illustrasjoner

antipodes café
2015.09.10 Søknad om tiltak uten ansvarsrett  E-postmelding 1

 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

 Redegjørelse

 Nabovarsel

 Kvittering for nabovarsel 1

Kvittering for nabovarsel 2

 Søknad om igangsettingstillatelse

 Adressevedtak

 Adressevedtak kart

 Kontrakt  (Ikke tilgjengelig på internett)

 Avtale om disponering av tomteareal

 Reguleringskart

 Situasjonsplan

 Plan 1. og 2. etasje

 Fasader

 Illustrasjoner

antipodes café
Adressevedtak - PBE
2015.07.22 Melding om adressevedtak  E-postmelding

 Kart

 Adressevedtak

 Reguleringskart

PBE
2015.07  E-postmelding antipodes café

2016 > 2019 | antipodes café stue (ONGOING)

Byggesak

PBE Case: 201706661
Address: Rostockgata 99, 0194, Oslo, Norway (Map)
Gårds/ Bruksnr: 234/119
Status: Permits granted, case closed (View case)

2017.06.13 Ferdigattest  Ferdigattest PBE
2017.06.04

Søknad om ferdigattest

E-postmelding
 Søknad om ferdigattest
 Reguleringkart
 Utomhusplan (2)
 Plantegning (3)
 Snitt_fasader (4)
 Illustrasjon (5)
antipodes café
2017.05.10

Sak 201706661 har fått saksbehandler

E-postmelding PBE
2017.05.09

Tillatelse til tiltak

 Tillatelse PBE
2017.05.01 Henvendelse er mottatt og registrert med saksnummer: 201706661  E-postmelding PBE
2017.04.27 til PBE  E-postmelding antipodes café
2017.04.27 til PBE Telefon antipodes café
2017.04.27 til PBE E-postmelding PBE
2017.04.27 Signert søknad, leieavtale og opplysninger gitt i nabovarsel  Avtale om disponering av tomteareal og kart

 E-Postmelding

 Søknad om tiltak uten ansvarsrett

 Opplysninger gitt i nabovarsel

antipodes café
2017.04.26 Søknad om tilak uten ansvarsrett  Søknad om tiltak uten ansvarsrett

 Beskrivelse

 Kvittering for nabovarsel

 Kvittering for nabovarsel 2 (HAV Eiendom)

 Opplysninger gitt i nabovarsel

 Brannkonsept

 Situasjonsplan

 Utomhusplan

 Plan 1 og terrasse

 Snitt

 Fasade

antipodes café
Adressevedtak
2017.06.19 Informasjon om tildeling av midlertidig adresse til ny bebyggelse. Saksnr: 201708330. Vedtatt adresse: Rostockgata 99 Epost/brev i altinn.no PBE
2017.06.14 Kontakt om oppdatering i saken. Saksnr: 201708330 Epost - via PBEs nettsider antipodes café
2017.05.26 Anmodning av midlertidig adresse: antipodes café Stue (Tildelt saksnummer: 201708330 og saksbehandler) Epost antipodes café
2017.05.16 Kontakt OSU om adresse. Telefon antipodes café
2017.05.15 Kontakt PBE om adresse. Nærmeste er Sørenga 8 Telefon antipodes café

 

Tomt
2017.04.27 Avtale om disponering av tomteareal (Møte hos OSU) Kontrakt antipodes café + OSU
2017.03.29 Befaring tomteareal Møte i Bispevika B9 antipodes café + OSU + Vedal AS
2017.03.13 Forslag til plassering E-postmelding fra OSU
2017.03.06 Forslag til plassering og skisseringer E-postmelding
 Skisseringer
fra antipodes café
2017.03.05 E-postmelding fra OSU
2017.02.27 E-postmelding fra antipodes café
2016.10.26 Møte om æ-DEG16 og Bispevika Møte i æ-DEG15 antipodes café + OSU
2016.10.06 Møte om Bispevika Møte i æ-DEG15 antipodes café + OSU

2017 > | antipodes café studio

(UPCOMING)

2018 > | antipodes café kjøkken

(UPCOMING)

2018 > | antipodes café rom

(UPCOMING)

2018 > | antipodes café garden

(UPCOMING)